پنجشنبه 14 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار ۴ ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، كمپفر۱

چاپ
( 184 رای )

 سپاهیان شاه اسماعیل صفوی در جنگ  با شیبک خان

پرچم یا علی ولی الله مدد در دست سپاهیان شاه اسماعیل  صفوی در جنگ با شیبک خان

کمپفر:

در ايران حكومت مطلقه با هيچ مانعي رو به رو نيست

شاه صفوي در اعمال قانون از حقوقي كاملاً نامحدود و مستقل برخوردار است. در مابقي جهان، قدرت دولت، يا با توافقي رسمي و شناخته شده يعني توسط قانون اساسي محدود مي شود يا موانعي غير معترف و در عين حال غيرقابل غلبه بر سر راه آن وجود دارد. (1)
براي مثال، قدرت تزار روسيه تاكنون توسط اشراف محدود گرديده است و از آن گذشته، پاي بندي به حفظ سنن آباء و اجدادي نيز تزار را از بسياري از خودكامگي ها منع مي كند.
سلطان عثماني نيز لگام گسيختگي هاي يني چري ها را كه به هيچ تدبير، چاره اي براي رفع آن نمي توان انديشيد، مانعي بزرگ در راه حكومت مطلقۀ خود مي بيند، اما پادشاه صفوي به هر كاري مجاز است و هيچ مانعي در راه سلطنت خود نمي شناسد.
عقد قراردادها، اعلان جنگ و صلح، تغيير دادن در قوانين مملكت، وضع ماليات هاي جديد و حتي اختيار جان و مال هر فرد و زنان و فرزندان او همه در دست شاه است. هيچ قاعده و قانوني، زيردستان را چه فرادست و چه فرودست در مقابل هوي و هوس هاي يك فرمانرواي احتمالاً منحط، حفظ و حراست نمي كند. (2)

 

كمپفر، انگلبرت (Kampfer) پزشك ايران پژوه آلماني
(1716-1651)
كمپفر با يك هيأت نمايندگي سوئدي از راه مسكو به ايران آمد و طي چهار سال، تحقيقات مهمي دربارۀ اوضاع ايران به عمل آورد.
پس از آن به خدمت شركت هند شرقي هلند در آمد و تا سال 1693 به عربستان، هند، جاوه، تايلند و ژاپن سفر كرد.
كتاب او به نام «در دربار شاهنشاه ايران» اوضاع ايران در زمان شاه سليمان صفوي را توصيف مي كند.

 

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، كمپفر1  ...  در ايران حكومت مطلقه با هيچ مانعي رو به رو نيست

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، كمپفر2  ...  ايرانيان براي رهبران خود تقدسي فطري قائلند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، كمپفر3  ...  ايرانيان رهبر خود را از معاصي مبرا مي دانند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، كمپفر4  ...  در ايران درباريان تنها به مقام و موقعيت خود مي انديشند


--
پي نوشت:
1. منابع خود ما نيز مملو از نشانه هايي است كه نظر غربي ها را دربارۀ ساختار سياسي حكومت ايران تأييد مي كند.
كافي است كتابهايي همچون «حبيب السير» خواندمير، «راحت الصدور» راوندي، «تاريخ مغول» رشيدالدين فضل الله همداني، «تاريخ بيهقي» و كتابهاي ديگر بررسي شود تا حجم گستردۀ به كارگيري زور عريان و ايجاد وحشت عمومي به عنوان مكانيسم پايدار تداوم حاكميت در ايران و به طور كلي در مشرق زمين مشخص شود.
خواجه نظام الملك در كتاب «سياست نامه»، كوشيده است تا راه و رسم به كار گيري زور را به عنوان ابزار تداوم حاكميت تئوريزه كند.
بيهوده نيست كه بانوي كهنه كار مطالعات مشرق شناسي، لمبتون گفته است: «نظام الملك معتقد بود كه حق را فقط از طريق زور مي شود كسب و حفظ كرد. قدرت، حاكم مطلقه بود و هيچ نوع تأييديه حق و آزادي نداشتند و اين نظريۀ سلطنت بود كه سرانجام در ايران متداول شده بود.» مهرداد جوانبخت.
2. كمپفر، انگلبرت. سفرنامۀ كمپفر به ايران. انتشارات خوارزمي. چاپ دوم 1360. ص13.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 4361 بار  

نظرات 

 
+36 #1 پژمان 19 آذر 1393 ساعت 12:18
درود به شما و دغدغه و قلمتان
نقل قول
 
 
+7 #2 Ali 22 آذر 1393 ساعت 17:45
ba in motlaghe chkarbayad kard
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید