جمعه 15 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار3 ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت هفتم

چاپ
( 37 رای )

 کاخ هشت بهشت اصفهان، عکس از حمیدرضا نیکومرام

 عمارت هشت‌بهشت یکی از کاخ های تاریخی اصفهان متعلق به دورۀ صفویه (عکس از حمیدرضا نیکومرام، خبرگزاری فارس)

 

 تأثير مشاغل و انگيزه در نگرش سفرنامه نويسان دورۀ صفويه

از شروع دوران صفويه به بعد، انگيزه ها و علايق سفرنامه نويسان در موضوعات متفاوت و متنوع آثار آنان جهت خاصي را دنبال كرده است.

سفيران و هيأت هاي سياسي بيشتر بر تشريفات رسمي، ويژگي هاي شهرسازي، شرايط سفر و خلاصه آنچه كه با آداب و رسوم كشور خودشان مغايرت دارد، توجه كرده اند. با ارزش ترين گزارش هاي اين گروه از آنِ اولئاريوس و كمپفر مي باشند.

توجه و دقت بازرگانان بر تجارت، گمرك، مخارج سفر، مسيرهاي بازرگاني، حمل و نقل، كارهاي دستي و كالا متمركز بوده است و قسمت اعظم گزارش هاي آنان را اطلاعات اقتصادي در بر مي گيرد. از اين گروه مي توان سفرنامه هاي تاورنيه و شاردن و گزارش هاي محاسبات كارمندان هند شرقي را ياد كرد.

نجبا و دانشمندان به خاطر ماجراجويي، تفريح و يا تحقيق به شرق مسافرت مي كردند. اين گزارش ها مربوط به جغرافيا، علوم طبيعي، تاريخ، هنر و اوصاف رسوم و مذاهب و قبايل و زبان در ايران عصر صفوي است، از جملۀ اين افراد مي توان از پيترو دلاواله و كورنليس دوبرين ياد كرد.

 

  کاخ هشت بهشت اصفهان در سدۀ نوزدهم، نقاشی از اوژن فلاندن

کاخ هشت بهشت اصفهان در سدۀ نوزدهم، نقاشی از اوژن فلاندن

مبلغين مسيحي و كشيشان غالباً به علت تسلط به زبان فارسي، عالي ترين شناخت را داشته اند و تعداد بسياري از آنان سراسر زندگي خود را در ايران گذرانيده اند. آثار آنان اغلب دربارۀ اقتصاد، تجارت و مذاهب سرزمين ايران است كه مي بايستي دربارۀ امكانات مربوط به استقرار هيأت هاي مذهبي كشورهاي اروپايي در ايران گزارش دهد.

برجسته ترين شخصيت اين جمع، پدر روحاني رافائل دومانس (DuMans) است كه مدت چهل سال رياست صومعۀ كاپوسن هاي فرانسوي را در اصفهان بر عهده داشته و همۀ مسافران فرانسوي هم عصرش با وي مراوده داشته اند.

كلبر (Collbert) وزير لوئي چهاردهم از وي گزارش محرمانه اي خواست تا بر امكانات بازارهاي فرانسه در ايران واقف گردد. *

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت اول  .......  رشد و آگاهي و كنجكاوي اجتماعي در اثر وقايع زمان رنسانس

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت دوم  .......  رونق بازرگاني و صنعت در ايران

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت سوم .......  اهميت استراتژيك ايران در مقابلۀ اروپا با تهديدات عثماني

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت چهارم  ......  جذابيت تمدن و فرهنگ ايران

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت پنجم  ......  مدارا و تساهل مذهبي حكمرانان صفوي

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت ششم  ......  جاذبۀ توريستي و مهمان نوازي

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت هفتم  ......  تأثير مشاغل و انگيزه در نگرش سفرنامه نويسان دورۀ صفويه

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت هشتم  ......  ويژگي هاي سفرنامه هاي دورۀ صفويه

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت نهم  ......  افول سفرنامه هاي مربوط به ايران پس از دورۀ صفويه

 

--
پي نوشت:
* شوستر والسر، سيبيلا. ايران صفوي از ديدگاه سفرنامه هاي اروپاييان. ورهرام، دكتر غلامرضا. انتشارات اميركبير. تهران، چاپ اول 1364. ص7 و 8.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3317 بار  

نظرات 

 
+8 #1 mohtasham 18 شهریور 1393 ساعت 19:23
قدردانی و سپاس بسیار از جناب دکتر جوانبخت.
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید