جمعه 15 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار3 ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت ششم

چاپ
( 62 رای )

 کاروان‌سرای مادر شاه‌، هتل  شاه عباس اصفهان

کاروان‌سرای مادر شاه‌، هتل شاه عباس اصفهان

علل توجه ايران پژوهان در دورۀ صفوي

6. جاذبۀ توريستي و مهمان نوازي

از يك سو ايرانيان با مهمان نوازي ِ آميخته با ظرافت و صفا از خارجيان استقبال مي كرده اند و در برابر ايشان محبت آميزترين و پذيرنده ترين چهره ها را داشته و از سوي ديگر بناها، پلها و معماري زيبا و دل انگيز عصر صفوي آنها را شيفته مي ساخت، هم اينك نيز همان آثار و بناها و بقاياي فرهنگ آن زمان جهانگردان را به سوي خود فرا مي خواند؛ چيزي كه آثار و بناها و بقاياي فرهنگ آن زمان جهانگردان را به سوي خود فرا مي خواند؛ چيزي كه امروز، از آن به نام «جاذبه هاي توريستي» ياد مي كنند. *

توسعۀ سياحت در آن دوره به چند عامل بستگي تام داشته است كه مهمترين آنها عبارت بودند از امنيت، راههاي ارتباطي خوب، اقامتگاههاي متعدد و مناسب.

اروپاييان پس از طي مسير طولاني و پر خطر در آن دوره (توفانها، راهزنانِ خشكي و دريايي، ابتلا به بيماريها و ...) هنگامي كه به قلمرو صفوي قدم مي گذارده اند، خود را در راههاي داخل ايران در امنيت كامل مي ديدند. وسايل راحتي كاروانسراهاي كه در سراسر راههاي داخلي ايرانِ آن روز وجود داشته و به خاطر آسايش آدميان و ستوران احداث شده بود، رنج ها، نگراني ها و خطرهاي سراسرِ راه سفر را از خاطر اروپاييان مي زدوده است.

بنابر آنچه گفته شد ايران به تنهايي از سال 1600 تا 1735م مهمترين قسمت سفرنامه ها را به خود اختصاص داده است و تايلند، تركيۀ عثماني، چين، هند، ژاپن و ... مشتركاً قسمت ديگر را به خود اختصاص داده اند.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت اول  .......  رشد و آگاهي و كنجكاوي اجتماعي در اثر وقايع زمان رنسانس

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت دوم  .......  رونق بازرگاني و صنعت در ايران

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت سوم .......  اهميت استراتژيك ايران در مقابلۀ اروپا با تهديدات عثماني

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت چهارم  ......  جذابيت تمدن و فرهنگ ايران

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت پنجم  ......  مدارا و تساهل مذهبي حكمرانان صفوي

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت ششم  ......  جاذبۀ توريستي و مهمان نوازي

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت هفتم  ......  تأثير مشاغل و انگيزه در نگرش سفرنامه نويسان دورۀ صفويه

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت هشتم  ......  ويژگي هاي سفرنامه هاي دورۀ صفويه

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت نهم  ......  افول سفرنامه هاي مربوط به ايران پس از دورۀ صفويه

 

--
پي نوشت:
* مطابق آخرين آمار، درآمد ايران از جهانگردي بين المللي در حال حاضر فقط 55 هزارم درصد از سهم جهاني است. [برگرفته از ماهنامۀ زمان، شمارۀ 25، مهر 1377، ص6]

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3178 بار  

نظرات 

 
+11 #1 mohtasham 18 شهریور 1393 ساعت 19:27
با تشکر از استاد گرانقدر دکتر جوانبخت.
هر چه قدر گذشته را مرور کنیم امروزمان پربارتر و اینده مان درخشان تر خواهد بود.
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید