دوشنبه 18 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار3 ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت سوم

چاپ
( 38 رای )

 نبرد بین ترک های عثمانی و شوالیه مسیحی در سدۀ شانزدهم میلادی

نبرد بین ترک ها و شوالیه مسیحی در طول جنگ های عثمانی در اروپا، سدۀ شانزدهم میلادی

علل توجه ايران پژوهان در دورۀ صفوي

3. اهميت استراتژيك ايران در مقابلۀ اروپا با تهديدات عثماني

با شدت گرفتن تهديدات عثماني كه تا قلب اروپا، وين، پيش رفته بودند، اروپاييان نيازمند جلب همكاري ايران شدند. هيأت هاي سياسي از تمامي كشورهاي اروپايي آن روز، انگلستان، اسپانيا، لهستان، روسيه، سوئد و ... به ايران گسيل داشته شد تا با همكاري قدرت بزرگ آن دوره، ايران، بتوانند از كشورگشايي هاي كشور عثماني در اروپا جلوگيري كنند.

گسترش قلمرو عثمانی تا سال 1683م  

گسترش قلمرو عثمانی تا سال 1683م ادامه یافت

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت اول  .......  رشد و آگاهي و كنجكاوي اجتماعي در اثر وقايع زمان رنسانس

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت دوم  .......  رونق بازرگاني و صنعت در ايران

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت سوم .......  اهميت استراتژيك ايران در مقابلۀ اروپا با تهديدات عثماني

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت چهارم  ......  جذابيت تمدن و فرهنگ ايران

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت پنجم  ......  مدارا و تساهل مذهبي حكمرانان صفوي

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت ششم  ......  جاذبۀ توريستي و مهمان نوازي

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت هفتم  ......  تأثير مشاغل و انگيزه در نگرش سفرنامه نويسان دورۀ صفويه

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت هشتم  ......  ويژگي هاي سفرنامه هاي دورۀ صفويه

گفتار3- ايراني پژوهي در دورۀ صفويه (ایران در اوج) - قسمت نهم  ......  افول سفرنامه هاي مربوط به ايران پس از دورۀ صفويه

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3333 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید