جمعه 15 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار 2 سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه – قسمت هفتم

چاپ
( 47 رای )

نمای حاکم نشین ارگ راین(استان کرمان) در شب،عکس از خبرگزاری مهر

ارگ راین در استان کرمان

ويژگي هاي سفرنامه ها تا پيش از دورۀ صفويه

در اروپاي قرون وسطي، اهداف مذهبي و بازرگاني از دلايل اصلي سفر به شمار مي آمده است، اما در دورۀ رنسانس اهداف سياسي جايگزين اهداف مذهبي شده است.

هرچند در دوران فرمانروايي مغول ها در ايران، اروپاييان زيادي راهي ايران شدند، ولي به دليل تاجر پيشه بودنِ بيشتر آنان، سفرنامه هايشان داراي خصوصيات منحصر به خود است.

راه ها، آثار معماري، كاخ ها، قلعه ها، مدرسه ها، كاروانسراها، حمام ها و مساجد مورد تحسين قرار گرفته، ولي دربارۀ معماري آنها شرح و توضيح مبسوطي داده نشده و بيشتر اوضاع بازرگاني و اقتصادي جلب توجه كرده است.

تقريباً هر آنچه كه مستشرقين در اين گزارش هاي كوتاه و ساده ارائه مي دادند، براي اروپاييان، جديد و اسرار آميز بوده است، به طوري كه اغلب اتفاق مي افتاد، آنها اين گزارش هاي شگفت انگيز را كه راجع به ايران و ساير ملل شرقي نگاشته شده بود نمي توانستند باور كنند. تصور آن همه زيبايي، ثروت و نعمت براي اروپاييان آن دوران ناممكن بود، همان گونه كه ماركوپولو را خيالباف پنداشتند.

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت اول  ....       ايران پژوهان پيش از اسلام

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت دوم  ....       ايران پژوهان پس از اسلام

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت سوم  ....     دورۀ سلجوقيان (استيلاي ترك ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت چهارم  ....   دورۀ ايلخانان (استيلاي مغول ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت پنجم  ....     دورۀ تيموريان (استيلاي تاتارها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت ششم  ....   دورۀ آق قويونلو (استيلاي تركمن ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت هفتم  ....     ويژگي هاي سفرنامه ها تا پيش از دورۀ صفويه 

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2917 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید