دوشنبه 18 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار 2 سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه – قسمت چهارم

چاپ
( 58 رای )

گنبد سلطانیه مقبرهٔ اُلجایتو  در شهر سلطانیه (پایتخت ایلخانیان)

گنبد سلطانیه مقبرۀ الجایتو در شهر سلطانیه (پایتخت ایلخانان)

دورۀ ايلخانان (استيلاي مغول ها)

فراير ويليام دو روبروكس (Rubruquis) در سال 1253 ميلادي به ايران سفر كرده و دربارۀ ايرانِ تحت سيطرۀ مغولها گزارش هاي مختصري را بر جاي گذاشته است.

ماركوپولو (Polo) مشهورترين جهانگرد قرن سيزدهم ميلادي در سال 1273م هنگام سفر به دربار مغول در كشور چين، از ايران نيز بازديد نموده است. او از شهرهايي مانند تبريز، زنجان، ساوه، كاشان، يزد و كرمان عبور كرده و از طريق خليج فارس به سوي رهسپار شده است. ماركوپولو بيست و يك سال از تاريخ فوق در هنگام بازگشت از چين به اروپا يكبار ديگر نيز از ايران گذر نموده و در سفرنامه اش مطالبي دربارۀ ايران ارائه شده است.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت اول  ....       ايران پژوهان پيش از اسلام

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت دوم  ....       ايران پژوهان پس از اسلام

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت سوم  ....     دورۀ سلجوقيان (استيلاي ترك ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت چهارم  ....   دورۀ ايلخانان (استيلاي مغول ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت پنجم  ....     دورۀ تيموريان (استيلاي تاتارها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت ششم  ....   دورۀ آق قويونلو (استيلاي تركمن ها)

گفتار 2، سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه - قسمت هفتم  ....     ويژگي هاي سفرنامه ها تا پيش از دورۀ صفويه 

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2953 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید