جمعه 15 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار 1 شرق شناسي- قسمت پنجم

چاپ
( 69 رای )

 آرامگاه آرتور پوپ

 آرامگاه آرتور پوپ و همسرش، فیلیس اکرمن در نزدیکی پل خواجوی اصفهان

ديدگاه شرقي ها به شرق شناسي

در زمينۀ شرق شناسي و شرق شناسان از سوي شرقی ها ديدگاههاي متفاوتي مطرح شده است كه آنها را در سه گروه مي توان از يكديگر تفكيك كرد:

گروه اول چنين پنداشته اند كه توجه انديشمندان مغرب زمين به پژوهش هاي شرق شناسي صد در صد و حداقل به طور عمده ناشي از روح حقيقت جويي آنان و گيرايي و جذابيت تمدنهاي شرقي بوده است و از زحمات فراوان و تلاش ها و كوشش هاي خاورشناسان قدرداني كرده اند. (1)

 

 آرامگاه آرتور پوپ

 آرامگاه پوپ پس از حمله و شعارنویسی های روز 21 فروردین 1393 (عکس از سایت aftabnews.ir)

آرتور پوپ (1969-1881) از بزرگترین پژوهشگرانی بوده که فرهنگ و معماری ایران را به جهانیان معرفی کرد. دیدگاه افراطی و تفریطی باعث شده است که از یکسو آرامگاه پوپ در کنار یکی از  پل های تاریخی اصفهان احداث شود(!) و از سوی دیگر، عده ای خواستار تخریب آن شوند!!

 

گروه دوم در نقطۀ مقابل گروه اول قرار مي گيرند و معتقدند كه هيچ خير و صلاحي در شرق شناسي نيست و همۀ كارها و فعاليت هاي شرق شناسان در راستاي اهداف استعماري بوده است. يكي از مهمترين آثار گروه دوم كه در زمينۀ نقد و بررسي شرق شناسي نگاشته شده، كتاب «شرق شناسي» تأليف ادوارد سعيد (2) بوده است كه تاكنون به 25 زبان دنيا ترجمه شده است. (3) او معتقد است كه شرق شناسي عبارت است از شيوه اي غربي براي تسلط بر شرق، تجديد ساختار آن و استمرار آمريت غرب. حاصل چنين شرق شناسي پدرسالارانه، نژادپرستانه و امپرياليستي، ناديده گرفتن واقعيت شرق و مردم آن است. (4) و (5)

گروه سوم داراي ديدگاه معتدلتري بوده و به نظر ايشان شرق شناسي به هر انگيزه اي كه شكل گرفته و با هر هدفي كه پيش رفته باشد، ظاهراً حسابش از شرق شناسان جداست و صدور حكمي يكسان در مورد كليۀ شرق شناسان و آنان را صرفاً به اين عنوان محبوب يا مطرود اعلام كردن، دشوار است. آنها انسان هايي هستند چون ديگر انسانها، با تمام ضعف ها و قوت هايشان، حامل امانتي، اما بعضاً جهول و گاهي ظلوم، بر اين اساس در بين آنها از افراد اهل دانش و انصاف نيز ديده مي شوند. (6)

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت اول - نخستين برخوردهاي گستردۀ اروپاييان با فرهنگ هاي ديگر

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت دوم - شرق

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت سوم - پيدايش اصطلاح «شرق شناسي»

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت چهارم - استواري رابطۀ «شرق شناسي» و «استعمار»

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت پنجم - ديدگاه شرقي ها به شرق شناسي

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت ششم - غرب شناسي


--
پي نوشت:
1. براي مطالعۀ بيشتر رجوع كنيد به:
(1) طاهري، ابوالقاسم. سير فرهنگ ايران در بريتانيا، انتشارات انجمن آثار ملي، تهران، چاپ 1352.
(2) عبداللهي خروش، حسين. فرهنگ اسلام شناسان خارجي، جلد 1 و 2، مؤسسۀ مطبوعاتي مطهر، اصفهان، چاپ 1363.

2. كتاب شرق شناسي ادوارد سعيد دو بار به فارسي ترجمه شده است كه عبارت اند از:
(1) سعيد، ادوارد. شرق شناسي – گواهي، دكتر عبدالرحيم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، چاپ اول 1371.
(2) سعيد، ادوارد. شرق شناسي: شرقي كه آفريدۀ غرب است – عسكري خانقاه، اصغر فولادوند، حامد. مؤسسۀ مطبوعاتي عطايي، تهران، 1361.

3. گفتگوي رامين جهانبگلو با ادوارد سعيد. شرق و غرب: دو بر ساخته – ارغوان، غوث. مجلۀ كيان. سال ششم. شمارۀ 35. اسفند 1375. ص 35.

4. سعيد، ادوارد. شرق شناسي – گواهي، دكتر عبدالرحيم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، چاپ اول 1371. ص 16.

5. براي مطالعۀ بيشتر رجوع كنيد به:
(1) آل احمد، غربزدگي- انتشارات فردوسي، تهران، 1376.
(2) دسوقي، محمد. سير تاريخي و ارزيابي انديشۀ شرق شناسي- افتخار زاده، محمود رضا. انتشارات هزاران. تهران. چاپ اول 1376.
(3) انجوي شيرازي. علت وجودي استشراق و مستشرق- مجلۀ نگين، سال هشتم، شماره 85 (خرداد 1351).

6. حسيني طباطبايي، مصطفي. نقد آثار خاورشناسان – انتشارات چاپخش. تهران1375. ص 8.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3372 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید