جمعه 15 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار 1 شرق شناسي- قسمت سوم

چاپ
( 43 رای )

 نمايي ازمحوطه تاريخي شهر ممنوعه در پكن

نمایی از محوطۀ تاریخی شهر ممنوعه در پکن (بیجینگ)

پيدايش اصطلاح «شرق شناسي»

 

واژۀ «شرق شناسي» براي نخستين بار در سال 1769 ميلادي در فرهنگ انگليسي آكسفورد و در سال 1838 در فرهنگ علمي فرانسه، درج گرديد. اين اصطلاح شامل همۀ شاخه هاي دانشي مي شد كه به پژوهش پيرامون زبان، دين، علوم، آداب و رسوم و فنون ملل شرق بپردازد.

در انديشۀ اروپايي، جهانِ شرق شامل همۀ ملت هايي مي شود كه در شرق قارۀ اروپا قرار دارند و در نسبت با اروپا به سه بخش تقسيم مي شوند كه عبارت اند از: خاور نزديك، خاورميانه و خاور دور. (1)

 

خاور نزديك، خاورميانه و خاور دور

بنا بر اعتقاد بسياري، سنگ بناي شناخت اساسي شرق را ناپلئون بناپارت نهاده است. او در لشكركشي به مصر، جمعي از دانشمندان را با خود همراه كرد و آنها مطالعات خود را در 23 جلد كتاب تحت عنوان «توصيف مصر بين سالهاي 1809 الي 1829 ميلادي» منتشر كردند. اين مطالعات بيانگر نخستين تلاش نظام وار جهت شناسايي يك كشور شرقي بود. (2)

بر همين اساس تعداد زيادي از ترجمه ها، فرهنگ ها و سفرنامه ها كه بيانگر ويژگي هاي كشورهاي شرق بودند به منظور افزايش دانش اروپاييان تدوين شد. (3)

موقعيت شرق شناسي رفته رفته به رسميت شناخته شد و شاخه هاي متعددي مانند ايران شناسي، چين شناسي و ... از آن منشعب گرديد و در هر رشته شرق شناسان متعددي ظهور كردند.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت اول - نخستين برخوردهاي گستردۀ اروپاييان با فرهنگ هاي ديگر

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت دوم - شرق

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت سوم - پيدايش اصطلاح «شرق شناسي»

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت چهارم - استواري رابطۀ «شرق شناسي» و «استعمار»

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت پنجم - ديدگاه شرقي ها به شرق شناسي

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت ششم - غرب شناسي

 

--
پي نوشت:
1. دسوقي، محمد. سير تاريخي و ارزيابي انديشۀ شرق شناسي. افتخارزاده، محمودرضا. انتشارات هزاران. تهران. چاپ اول 1376. ص88.

2. Edmund Burk, III, "Orientalism" in The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World; Edited by J.L. Esposito, (New York: Oxford University Press, 1995), Vol 3, P:267.
3. Asef Hussain, "The Ideology of Orientalism, Islam and Islamists" Edited by Asef Hussain, Robert Olson, and Jamil Quneshi (Brattleboro: Amana Books, 1984), P:8.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3055 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید