دوشنبه 18 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار 1 شرق شناسي- قسمت دوم

چاپ
( 60 رای )

 طلوع خورشید در کشور مالزی

 طلوع خورشید در کشور مالزی

شرق

از آنجا كه سفر به مشرق زمين تا پيش از قرن هفدهم ميلادي همچنان با دشواري ها و مخاطرات فراوان همراه بود و يا تقريباً غيرممكن مي نمود، آنچه اروپاييان دربارۀ زندگي و فرهنگ مردم ممالك شرقي مي پنداشتند بيشتر در قالب افسانه هاي كهن مي گنجيد و مطالب سفرنامه ها منحصر به توصيفات تخيلي و اقتباس از قصه هاي «هزار و يك شب» و «داستانهاي شاه پريان» بود.

تمدن شرق در آثار و افسانه هاي باستاني، ماوراء زمان و مكان تبلور مي يافت. به اصطلاح Orient (سرزمين نور، سرزمين خورشيد) در معني موجوديت خارجي نداشت و در زمان و مكان معيني واقع نشده بود. اين واژه تنها برداشت ها و تصورات تخيلي جامعۀ اروپايي را از تاريخ ناشناخته و باستاني شرق منعكس مي كرد و در مفهوم ويژۀ خود اصطلاحي مقابل Occident بود. *

به عبارت ديگر شرق (Orient) در برابر غرب (Occident) داراي اصل يك مفهوم جغرافيايي است كه بعدها از راهِ شرق شناسي (Orientalism) داراي مفهوم تاريخي و فرهنگي نيز مي شود.

واژۀ شرق يك ابداعِ اروپايي بوده و از ديرباز خاستگاه ماجراهاي عاشقانه، آدمهاي بيگانه، خاطرات و سرزمين هاي به يادگار ماندني و تجربيات برجسته بوده است.

آنچه كه اروپاييان در زندگي روزمرۀ اجتماعي و فرهنگي خود نمي يافتند در صور خيال به جامعۀ خيالي و افسانه اي  مي جستند كه در واژۀ «شرق» بازتاب مي يافت و چون طرز تفكر و بينش اروپاييان تابع وقايع و تحولات دوره هاي مختلف تاريخي است، توصيف و شناخت آن سرزمين ها نيز همواره دستخوش دگرگوني و تحول بوده است.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت اول - نخستين برخوردهاي گستردۀ اروپاييان با فرهنگ هاي ديگر

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت دوم - شرق

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت سوم - پيدايش اصطلاح «شرق شناسي»

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت چهارم - استواري رابطۀ «شرق شناسي» و «استعمار»

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت پنجم - ديدگاه شرقي ها به شرق شناسي

ايراني از نگاه انيراني، گفتار 1 .... شرق شناسي، قسمت ششم - غرب شناسي

 

--
پي نوشت:
* محمدي، ويدا. شرق شناسي از ديد اروپاييان در ميانۀ قرن نوزدهم – روزنامه اطلاعات. شماره 21438. 1377/6/26. ص88.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2833 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید