جمعه 15 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

ايراني از نگاه انيراني - مقدمه (قسمت دوم)

چاپ
( 58 رای )

 آرامگاه کوروش کبیر

 هر ملتي به گونه اي خاص مي انديشد

 روش فكر كردن هر ملت در سرنوشت اجتماعي، سياسي و اقتصادي او پيامدهاي مهمي دارد و در نهايت جايگاه آن ملت را در جامعۀ  بين المللي مشخص مي كند. فهم اين روشِ تفكر به طور بالقوه مي تواند زمينه هاي اصلاح را در عرصه هاي مختلف به ارمغان آورد.

برخي ملتها حساسيت خاصي به آينده دارند، برخي در گذشتۀ خود غوطه ورند، پاره اي طبعِ شديدِ رقابتي دارند، عده اي به ارضاي چند نوعِ غريزه اكتفا مي كنند، برخي زود به اجماع مي رسند، پاره اي هميشه در حال نزاع به سر مي برند، برخي روحيۀ ساختن و متحول نمودن و ابداع كردن دارند و برخي روحيۀ خود بزرگ بيني داشته و بيش از توانايي خود ادعا مي كنند.

در واقع، هر ملت به همان گونه كه مي انديشد زندگي مي كند. اين فكر كردن هميشه خودآگاهانه نيست و عمدتاً در خميرمایۀ  هر ملت قرار گرفته است.

سرشت يك ملت در طول دهه ها بلكه سده ها ساخته مي شود و در پرتو آموزش و پرورش و آگاهي و مديريت سياسي قابل تعديل و تغيير مي باشد. شايسته است هر ملت چونان كه يك فرد هر از گاهي از خود بپرسد: «من آراء و انديشه هاي خود را از كجا و با چه فرآيندي به دست آورده ام؟»

سپس چنانچه گمان ببرد كه تجديد نظر در آن لازم است، انديشه و برخوردهاي خود را به تناسب مقتضيات روز و شرايط عقلي تعديل نمايد. هيچ ملتي نيست كه بدون نقص و ايراد باشد، اما آنچه اهميت دارد و نشانۀ پويايي آن ملت مي باشد اين است كه پس از آگاهي از اين كاستي ها، كوششي در رفع آنها صورت گيرد.

هر چند خصوصيات قومي هر ملت به كندي دگرگون مي شود، ولي اين نيست كه تغييرناپذير بماند. با وسايل تربيتي و آموزشي كه اكنون بشر در اختيار دارد، افزايش نكات مثبت و كاهش نكات منفي ناممكن نيست.

اين واقعيت كه ما در زمينۀ علم و فن آوري از جوامع پيشرفتۀ صنعتي بازمانده ايم، نبايد موجب دلسردي شود، بلكه مي تواند در جهت كوتاهتر كردن راه پيشرفت و بر پا داشتن «فرهنگِ توسعه و سازندگي» بر اساس نيازها و ويژگي هاي جامعۀ ايراني، انگيزه اي بسيار نيرومند به حساب آيد.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

ايراني از نگاه انيراني، سرآغاز سخن

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت اول)  ....  حافظه تاريخي

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت دوم)  ...  هر ملتي به گونه اي خاص مي انديشد

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت سوم)  ...  سفرنامه چونان يك تابلوي نقاشي

ايراني از نگاه انيراني، مقدمه (قسمت چهارم)  ...  به ارمغان بردن گوهرهاي كشورهاي شرقي

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2752 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید