چهارشنبه 06 مهر 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

مقالات پسر

Ajedrez en la cuna de la Persia moderna

چاپ
( 71 رای )


Ajedrez en la cuna de la Persia moderna

Por Nima Javanbakht

 Ferdowsi en Roma  

Un monumento a Ferdowsi en Roma (Italia)

 

Chess in the birthplace of Modern Persian

چاپ
( 84 رای )

 

Chess in the birthplace of Modern Persian

By Nima Javanbakht


Statue of Ferdowsi

Statue of Ferdowsi in Rome, Italy

 


صفحه 5 از 5