يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

مقالات پدر

بررسی سریال حریم سلطان- 19

چاپ
( 62 رای )

انگین ازتورک بازیگر نقش سلیم میگسار در سریال حریم سلطان

انگین ازتورک بازیگر نقش سلیم میگسار در سریال حریم سلطان

بررسی سریال حریم سلطان- 19

 فرجامی فرجام سلطان سلیم میگسار را  رقم زد!

 

بررسی سریال حریم سلطان- 18

چاپ
( 222 رای )

محمد گونسور بازیگر نقش شاهزاده مصطفی در سریال حریم سلطان

بررسی سریال حریم سلطان- 18

واکنش مردم ترکیه به قتل شاهزاده مصطفی

در زمان خود و 461 سال پس از آن

 

اگرهای ژاک پره ور

چاپ
( 33 رای )

ژاک پره ور

اگرهای ژاک پره ور

 

اگرهای نزار قبانی

چاپ
( 38 رای )

نزار قبانی

اگرهاي نزار قباني

 

عشق از نگاه نزار قبانی

چاپ
( 197 رای )

 نزار قبانی

عشق از نگاه نزار قبانی

 


صفحه 2 از 18