يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

مقالات پدر

چرچیل و سیگار برگ (1)

چاپ
( 129 رای )

 چرچیل و سیگار برگ 

چرچیل و سیگار برگ (1)

 

اگر سسیل بیتون

چاپ
( 223 رای )

  ونوس  در تابلوی   ملکه فوزیه

تصویر سمت راست: ونوس از تابلوی "زایش ونوس" اثر بوتیچلی (1510-1445) نقاش مشهور ایتالیایی در دوره رنسانس / تصویر سمت چپ: ملکه فوزیه، همسر اول محمدرضاشاه پهلوی

 

اگر سسـیل بـیـتـون

 

بررسی سریال حریم سلطان - 10

چاپ
( 554 رای )

 خرم سلطان

  بررسی سریال حریم سلطان - 10

فرمانروایی زنان سوگلی در امپراتوري عثماني (كادينلر سلطنتي)

 

برای چه می نویسید؟ (2)

چاپ
( 131 رای )

عبدالکریم سروشفریدون مشیریدنیای سخنغزاله علیزادهاحمد شاملو 

 

برای چه می نویسید؟ (2)

پاسخ نویسندگان و شاعران ایران (در دهۀ شصت خورشیدی)

 

برای چه می نویسید؟ (1)

چاپ
( 147 رای )

 روی جلد مجله دنیای سخن

 روی جلد مجله دنیای سخن شماره فروردین1367 به طراحی مرتضی ممیز (1384-1314)

 

برای چه می نویسید؟ (1)

پاسخ نویسندگان و شاعران ایران (در دهۀ شصت خورشیدی)

 


صفحه 10 از 18