يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

مقالات پدر

اگرهای ناتانیل هاثورن

چاپ
( 59 رای )

 ناتانیل هوثورن  ناتانیل هاثورن در دهه ۱۸۶۰

 ناتانیل هاثورن (1864-1804)، نویسنده برجسته آمریکایی در جوانی و پیری

 

اگرهای ناتانیل هاثورن

 

بررسی سریال حریم سلطان - 11

چاپ
( 149 رای )

 هالیت ارگنچ در نقش سلطان سلیمان قانونی

بررسی سریال حریم سلطان - 11

سلطانی با دو آرامگاه

 

اگرهای چارلی چاپلین

چاپ
( 99 رای )

  چارلی چاپلین امضای چارلی چاپلین

چارلز اسپنسر [چارلی] چاپلین (1977-1889)، بازیگر  و کارگردان مشهور انگلیسی

 

اگرهای چارلی چاپلین

 

اگرهای گوته

چاپ
( 65 رای )

یوهان ولفگانگ فون گوته

 یوهان ولفگانگ فون گوته (1832-1749)  ادیب و فیلسوف آلمانی

 

اگرهای گوته 

 

چرچیل و سیگار برگ (2)

چاپ
( 146 رای )

 چرچیل و سیگار برگ  

چرچیل و سیگار برگ (2)

 


صفحه 9 از 18