يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

مقالات پدر

اگرهای بنتام

چاپ
( 43 رای )

اگرهای بنتام - خاستگاه لذت و رنج 

 اگرهای بنتام

 

اگرهای پاسکال

چاپ
( 34 رای )

 تندیس پاسکال اثر اگوستین پاژو

تندیس پاسکال اثر اگوستین پاژو به سال 1785 ، موزه لوور

اگرهای پاسکال

 

اگرهاي نيچه

چاپ
( 56 رای )

فریدریش ویلهلم نیچه

اگـرهـاي نـيـچـه

 

عشق از نگاه خلیل جبران

چاپ
( 182 رای )

 خلیل جبران

عشق از نگاه خلیل جبران

 

اگرهای خلیل جبران

چاپ
( 74 رای )

 جبران خلیل جبران

اگرهاي خليل جبران

 


صفحه 3 از 18