يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

مقالات پدر

اگرهای حافظ به چیدمان کیارستمی

چاپ
( 58 رای )

 عباس کیارستمی

اگرهای حافظ به چیدمان کیارستمی 

 

اگرهای حسین پژمان بختیاری

چاپ
( 8 رای )

 جولان سربازان شوروی از لشکر ششم زرهی در خیابان‌های تبریز

جولان سربازان شوروی در خیابان‌های تبریز پس از اِشغال ایران در جنگ جهانی دوم

اگرهای حسین پژمان بختیاری

 

بررسی سریال حریم سلطان- 22

چاپ
( 25 رای )

شاه طهماسب اول

شاه طهماسب اول، دومین پادشاه سلسله صفویه

بررسی سریال حریم سلطان- 22

پناهندگی شاهزاده بایزید به ایران به روایت شاه طهماسب

 

بررسی سریال حریم سلطان- 21

چاپ
( 50 رای )

  اراس بولوت اینمری بازیگر نقش شاهزاده بایزید در سریال حریم سلطان

اراس بولوت اینمری بازیگر نقش شاهزاده بایزید در سریال حریم سلطان

بررسی سریال حریم سلطان- 21

پناهندگی شاهزاده بایزید به ایران به روایت هامر پورگشتال

 

بررسی سریال حریم سلطان- 20

چاپ
( 79 رای )

 القاص میرزا شاهزاده پناهنده ایرانی در سریال حریم سلطان

القاص میرزا شاهزاده پناهنده ایرانی در سریال حریم سلطان

بررسی سریال حریم سلطان- 20

آخر و عاقبت القاص میرزا (برادر شاه طهماسب صفوی)

 


صفحه 1 از 18