يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

دوستان ما

  

 

به ما بپیوندید

slider slider

میرفتاح تبریزی در چهار اپیزود

( 88 رای )
 دروازه  شهر تبریز در دوره قاجاریه سال 1840م، اثر اوژن فلاندن
دروازه  شهر تبریز در دوره قاجاریه سال 1840م، اثر اوژن فلاندن
 
میرفتاح تبریزی در چهار اپیزود
 
 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- سايكس

( 4 رای )

 

  

 

پرسي مولزورث سايكس:

ايرانيان بذله گو و حاضر جواب اند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- موزر2

( 2 رای )

 

 

 

موزر، اچ (Moser):

ايراني وقتي صاحب اقتدار و مقام است فقط به مال اندوزي فكر مي كند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- موزر1

( 2 رای )

 

 

 

موزر، اچ (Moser):

در ايران ارتقاء اقتصادي و مقامي بر اساس ضابطه نيست

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- ارنست اورسل3

( 3 رای )

 

 

 

ارنست اورسل:

گسترۀ زبان و ادبيات فارسي
وسيعتر از محدوده مرزهاي ايران است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- ارنست اورسل2

( 2 رای )

 

   

 

ارنست اورسل:

  ايراني فرهنگ خود را حفظ مي كند
 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- ارنست اورسل1

( 3 رای )

 

 

   

ارنست اورسل:

ايرانيان در رابطه با پيروان مذاهب ديگر

آزادانديش و بزرگ منش اند

 
صفحه 1 از 13

برخی مقالات