پنجشنبه 08 مهر 1395

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

دوستان ما

  

 

به ما بپیوندید

slider slider slider slider

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک16

( 24 رای )

 یک ایرانی مدهوش از طبیعت

 یک ایرانی مدهوش طبیعت

پولاك:

ايرانيان از نشستن كنار جوي آب و زير سايه درخت لذت مي برند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک15

( 11 رای )

 خواب در حرم امام رضا، عکس از حسین اسماعیلی 

 خواب در حرم امام رضا، عکس از حسین اسماعیلی(خبرگزاری مهر)

پولاك:

ايراني خواب آلوده و سست است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک14

( 13 رای )

 خانواده نى داوود در اواخر دوره قاجار

خانواده نى داوود در اواخر دوره قاجار (ايستاده در بالا از سمت راست نفر اول مرتضى خان نى داوود)

پولاك:

ايراني به خانواده پايبند است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک13

( 21 رای )

خواب نیمروزی در ماه رمضان زیر پل خواجو

خواب نیمروزی در ماه رمضان زیر پل خواجو، عکس از خبرگزاری مهر

پولاك:

خواب و خوراك ايراني الگوي ثابت و يكنواختي ندارد

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک12

( 9 رای )

 آسايش و آرامش - ایرانی از نگاه انیرانی

پولاك:

ايراني ترجيح مي دهد كه در شرايط عادي بياسايد

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک11

( 13 رای )

 نمایی از خانه طباطبایی‌ها در کاشان

نمایی از خانه طباطبایی‌ها در کاشان. این خانه در دورۀ قاجاریه به‌وسیله بازرگانی به نام حاج سید جعفر طباطبایی احداث شده‌است.(عکس از Matthias Blume)

پولاك:

بازرگانان ايراني ساده زندگي مي كنند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک10

( 49 رای )

 موزۀ مقدم

موزۀ مقدم در تهران، خانۀ یکی از صاحب منصبان دربار قاجار (محمدتقی‌خان احتساب‌الملک) 

پولاك:

ثروتمندان ايراني براي تشخص و تجمل خدمۀ زيادي نگاه مي دارند

 
صفحه 1 از 11

برخی مقالات