دوشنبه 03 آبان 1395

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

دوستان ما

  

 

به ما بپیوندید

slider slider slider slider slider

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک16

( 34 رای )

 یک ایرانی مدهوش از طبیعت

 یک ایرانی مدهوش طبیعت

پولاك:

ايرانيان از نشستن كنار جوي آب و زير سايه درخت لذت مي برند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک15

( 13 رای )

 خواب در حرم امام رضا، عکس از حسین اسماعیلی 

 خواب در حرم امام رضا، عکس از حسین اسماعیلی(خبرگزاری مهر)

پولاك:

ايراني خواب آلوده و سست است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک14

( 15 رای )

 خانواده نى داوود در اواخر دوره قاجار

خانواده نى داوود در اواخر دوره قاجار (ايستاده در بالا از سمت راست نفر اول مرتضى خان نى داوود)

پولاك:

ايراني به خانواده پايبند است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک13

( 22 رای )

خواب نیمروزی در ماه رمضان زیر پل خواجو

خواب نیمروزی در ماه رمضان زیر پل خواجو، عکس از خبرگزاری مهر

پولاك:

خواب و خوراك ايراني الگوي ثابت و يكنواختي ندارد

   

اگرهای تاریخ ایران- فهرست مطالب

( 135 رای )

 

 The If's of Iran's History

اگرهای تاریخ ایران - فهرست مطالب

   
صفحه 1 از 9

برخی مقالات